Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 169

op dezelve te helpen befluitcn , zo als tot de meefte verzekerdheid, rust en éénigheid van de Landen, Steelcn en Leden zou bevonden worden te behooren. liet bijdénroepen van een Nationaal Sy¬

node hielden zij ondienstig en gevaarlijk : ook kon zulks, huns agtens , niet gefchieden buiten éénpaarige bewilliging der Gewesten (*). Doch , als men begon tebefpeuren, dat Maurits, op eigen gezag, de Waardgelden zou afzetten , verminderde de moed bij veelen. Op de vraag , wat men, in zulk een netelig geval, zou doen ? honden eenigen voor de onderwerping: anderen wilden geweld met geweld keeren. De Secretaris Ledenberg , van eenen voortvaarenden en ongeftuimen aart , en eenige anderen, gaven order, om het Krijgsvolk , 't welk na of over \Sticht trekken mogt, tegen te houden , en den Staaten, zonder uitftel , verflag te geeven van hun wedervaaren (f).

Verfcheide Leden der Regeeringe, Zuilestein, Koningsvry , IIoeflaken, Zandenburg , Ryzen-

burg, moerbergen , DsGoOIJER, GkOVESTEIN,

van Eck , en van Zuilen , Schout van Utrecht, als mede de Secretaris Ledenberg , hielden, ten huize des eerstgemelden , eene vergadering , om te raadpleegen over de gefchiktfie middelen tot het handhaaven hunner zaake, en het afweeren van den

drei-

(*) Uitenbogaard. Kerkl. Hift. bl. 984. \ (t) Dil Groot , Verantw. XIX. bl. 266. Brandt, II. bl. 813.

Maurits.

Vergadering ten huize van

ZülLESTEIN.

Sluiten