Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Verandering in de

rinn te Uti echt.

*74 GESCHIEDENIS

door die van Amfterdam aan de Hollandfche Vaandelen gedaan.

Naa dat de Prins dit werk verrigt hadt , kwamen zes Leden der Regeeringe, die te vooren zijnen toeleg begunstigden, of thans de opgaande Zon aanbaden , hem en de Gelastigden der Algemeene Staaten bedanken , dat zij het oogmerk hunner overkomfte met zo veel gefctiiktheids en zo gelukkig volvoerd hadden. Vervolgens verfcheen Burgemeefter van de Poll , met twee andere Magiftraatsperfoonen, om hun te verzoeken, alle noodige veranderingen in de Regeering te maaken , ten dien einde een Plan overleverende. Alle andere Leden der Staaten van Utrecht, als mede de Secretaris Ledenberg, zich alles kwaads fptUende uit deeze gewelddaadige handelinge ,! hadden de Stad verlaaten , of hielden zich verfchoolen.

's Anderendaags vervoegde de Prins zich in de Kamer der Wethouderfchap, waar eenige Burgers verfcheenen , als Gemagtigden der Gemeente , begeerende de verandering der Regeeringe. Dan Maurits hieldt zich niet voldaan met nieuwe Regenten aameftellen , of de zodanigen, die hem begunstigd hadden , op het kusfen te laaten : hij maakte eene geheele verfchikking in de Regeerings -gefteltenisfe. Hij floeg geen agt op de oude Voorregten der Burgeren : en wilde, dat de Vroedfchap, uit veertig Leden beftaande, die, 's jaarlijks, pleeg vernieuwd te worden , nu voor haar leeven zou aanblijven. Ook maakte hij verandering in de Gekoorenen en in

de

Sluiten