Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.' 27$

de Ridderfchap: de laatfte met zeven nieuwe Leden vermeerderende. Men heeft opgemerkt, dat de Ouders der uit de Ridderfchap ontflaagen Heeren Rijzenburg , Zandenberg , Monsbergen en Koningsvry, om het voorftaan der Vrijheid, ten tijde van Leicester , in ongunst diens heerschzugtigen Vreemdelings gevallen, en in hegtenis genomen waren. Maurits liet niet af, te midden van deeze geweldige veranderingen, bitter te klaagen over dezodanigen, die hem haatlijk zogten te maaken , door hem aftefchilderen als één, die na de Opperheer-

fchappij ftondt 't Valt ligt te bevroeden, dat de

Contra-Remonftranten bij deeze omwenteling moehen winnen. Zij verzogten, onder den naam van de Verdrukte Kerk des waaren hervormden Christlijken Godsdiensts, om de Buurkerk: deeze werd hun vergund. Welhaast vonden zij deeze te klein, en de Remonftranten werden gelast, hun de Domkerk interuimen , en zich met de Buurkerk te vergenoegen (*)•

Naa deeze , veeleer gemaklijke dan roemrijke, zegepraal , behaald op befchroomde en ontoegeruste Burgers, verfcheen Maurits , trots op zijn uitgevoerd

(*) Brandt II. D.bl. 816--820.950 992 Brandt Leev. vande Groot, bl.129. Cari.et. II. p. 818, 991. Verbaal en Rapport van V gebefoigneerde en gepas [eer de bijzijne Excellentie en de Heeren Gecommitteerden van de ff. M. binnen Utrecht, van den 25. July tot den I3.^«g.i6l8, aan den Heere Cerisiïr ineedegedeeld in Mf.

S 2

Maurits*

Sluiten