Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23o GESCHIEDENIS

TAlAtmiTs.

De Staa ten van Holland Hemmen in hei afdankender

Waardgelder en.

Het houden van'i Synode bepaald.

van

(*) Bra' dt Leeven van de Crtot, bl. 132. Brandt, II. D. bl. 818 826.

voerd werk en gevestigd gezag , in den Haage: def Volksvrijheid was een dbodlijke flag toegebragt. Niettemin hadt hij het genoegen , om des ltaatlijk bedankt te worden door de Algemeene Staaten: men zou fchicr gezegd hebben , dat de Afgevaardigden om ftrïjd den meelten ijver in het voltooijen der Slaavernije zogten te betootlen. Met meerderheid van Remmen drongen zij door, het afvaardigen van een ' Plakaat, om de Waardgelden in alle Steden aftedanken. De Staaten van Holland, ziende, dat verdere tegenfland geheel vrugtloos zou weezen , oordeelden het raadzaamst , dien niet meer te bieden. Om Burgerbloed te fpaaren, 'fchikten de Steden zich naar den wil van den Schender haarer Regten, en dankten de Waardgelden , ter haarer befcherming aangenomen, af, op goede toezegging, dat het hier mede alles in rust zou blijven (*).

Nauw was dit eene punt gewonnen, of ter Algemeene Staatsvergadering werd het houden der Nationaale Synode te Dordrecht met allen ernst doorgezet. De Algemeene Staaten verzogten , niet Brieven, vreemde Vorften en Staaten , die den Hervormden Godsdienst befchermden of toelieten , dat zij eenige Godgeleerden op de Synode wilden zenden. De Staaten van Holland verzetten zich tegen deezen handel. Zij vonden het ongerijmd, dat Gewesten , aan welken zij niet verbonden waren , dan door den band

Sluiten