Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 265

in verzekering, en de Burgerij van de Steden we„ derom te brengen in burgerlijke éénigheid, gemeen„ fchap en vriendfchap, gelijk voor deezen , goed-

gevonden en gerefolveerd, de voorfchreevene drie 5, Perfoonen te verzekeren , om die, uit derzelver „ hechtenis, haare actiën en beleidingen tedoenver3, antwoorden, naar behooren

De Edelen en de meefte Steden befloten , terftond zijne Doorlugtigheid rondborftig te verftaan te geeven, ,, dat men, door deeze handelwijze, de hoog„ heid, vrijheid en geregtigheid van 't Land van ,, Holland hieldt gekwetst te zijn, en hemteverzoe„ ken , dat hij 't, als Stadhouder , geliefde te reg„ ten." De boodfchap werd gedaan ; dan de zes Steden, die in de Vergadering geftemd hadden , dat zij van 't voorgevallene verflag zouden doen, en begeerden , dat alles, middelerwijl, in den zelfden ftaat bleeve, leverden 'er eene verklaaring tegen in, bij Welke zij de klagte en het verzoek der overige Leden niet goedkeurden. De Prins ontweek deezen aandrang , met te betuigen , „ dat het gebeurde niet „ bij zijne orde , maar van wegen de Algemeene ,, Staaten verrigt was, die geloofd moeiten worden „ zulks niet zonder grond gedaan te hebben ; dat hij „ het Regt van Holland niet wilde bekorten , en dat „ de Heeren Staaten van Holland het gefchil , 't „ welk hier over gevallen mogt zijn, met de Heeren Staaten Generaal wel zouden weeten te vin-

den.

(*) Beanpt Lieven van de Cron.

Maurits.

Maurits ontwijkt ie aanzoekentot ontflag.

Sluiten