Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d»r NEDERLANDEN. 285

de Algemeene Staaten geweezen , vervoegden zij zich, dien eigen dag, derwaards; doch kregen geen antwoord op hun verzoek (*).

Geweld baatte even min a's minzaam verzoek, om den Grijaart te verlosfen : eer de dag ten avond daalde, drongen de Heeren van Schagen en van Asperen, beiden in de Ridderfchap befchreeven, door tot de Kamer , waar Oldenbarneveld zat, begeerende, dat hij zou losgelaaten worden. Maurits fchoot, op 't gerugt 10e, beval , hun te ontwapenen , en voorts te bewaaren , tot dat men hier op het goedvinden der Algemeene Staaten zou verhaan hebben. Dan hij begreep, dat zulks hem nieuwe en magtige Vijanden zou kunnen op den halze jaagen: weshalven hij verklaarde, dat men die Heeren , met eene belirafling, onder handtasting , zou kunnen ontflaan: gelijk gefchiedde (f). . Deeze aanéénfchakeling van ongeregelde en gewelddaadige handelingen werd zeer verfchillend beoordeeld, naar de bijzondere partijfchappen en verfchillendeinzigten. De Contra-Remonfïranten juichten dit bedrijf ten hooghen toe. Zij beweerden, dat , om den regten Godsdienst in zijne zuiverheid te bewaaren, als mede de Landfchappen, die op 'c punt honden, om vanéén te fcheuren, bij den anderen te houden, de Algemeene Staaten, verpligt, om voor de behoudenis van 't Gemeenebest te waaken,

het

(«) Wagenaar Faierl. Hifi. X. D. bl. 358. (t) Brandt, II. D. bl. 842.

Maurits.

'c Beftaan van de Heeren

van

Schagen en van Asperen.

Verfchillende gevoelensover dè gevangenneeming.

Sluiten