Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 295

joeg. Groote en gewigtige les, welke de Ge-

Keesnebesten aanwijst, hoe veel gevaars zij loopen, van hunne Vrijheid ie zien verdelgen door eene Krijgsmnpt, die zij, tot verdeediging daar van , onderhouden, en nooit beter verzekerd is, dan wanneer zij befchermd worden door de Burgers zelve,en de wapenhandel hun die lierheid en oorlogs - dapperheid inboezemt, welke den Zomen der Vrijheid zo fchoon haat, en hun moed en kragt geeft, om de belangen dier Moeder :e handhaaven.

Uier he'iben wij het Tijdperk , waar op wij de Omwenteling, toen in 't Gemeenebest voorgevallen , mogen dagtekenen. Zij beflond , hoofdzaaklijk , in deeze twee aangelegene punten , —r— de Meerderheid, welke zich de Algemeene Staaten boven de Statten der bijzondere Ge wes' en aanmaatigden in alle liaken , den Oorlog en den Godsdienst betrehen-

d ', en de Magt,die Maurits zich toeeigende,

om, raar welgevallen, de Leden der Regeeringe te veranderen. Met deeze magt onderwierp hij het geheele Lichaam van den Staat, en voerde een Oppergezag, Vleierij en Laagheid gingen met Dwinglandij en Slaavernij hand aan hand; dus wns het binnen 's Lands geheld , fchoon buiten 's Lands het 'Stsa-sbeftuur geene merkelijke verandering fchcen ondergaan te hebben : de weezenlijke magt berustte thans in een Krijgshoofd , van hap tot hap daar toe opgeklommen, met. fchen nis der Grondwetten van den Staat, doch zich a'toos gedekt houdende ondei den dekmantel cener fchijnbaare Gemeenebest -regee

ring

Maurito

Sluiten