Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET

V T F D E D E E L 'S

Tweede Stuk.

T GEMEENEBEST DER. VERÈÈNIGDE NEDERLANDEN.

TWINTIGSTE B O E K.

Van de verand-ring der Regeeringen door Maurits s tot den dood van Oldenbarneveld.

V ij f d e T ij d p e r k.

Maurits onderwerpt aan zich de Steden en de Edelen. Poogingen der Franfche Afgezanten,

ten voordeele der gevangene Heeren. Synode

te Dordrecht. Regtspleeging met de Gevan¬

genen. —- Oldenbarneveld eindigt zijn leeven op 't Schavot.

M aurits bedankt voor de gemaakte veranderingen. De Regeering te Leyden , Haarlem , Rotterdam cn Gouda veranderd, 't Voorgevallene omtrent * 2 de

Sluiten