Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï N H O ü D.

de Regeering te Amfterdam. De Regeering in 's Graa° /cnhaage veranderd; maar in Dordrecht niet. Maurits vermeerdert de Edelen , en heerschi. Zonder* iing voorval, bij de Regeerings- verandering te Amfteraam. Verzoeken der Franfche Afgezanten , ten beste der gevangene Heeren. Antwoord der Algemeene Staaten aan de Franfche Afgezanten. De Reinonftranten , in verfcheide bijzondere Synoden , afgezet. Fruvthoze poogingen der Remonftranten. Buitenlandfche Godgeleerden tot de Synode geroepen. Opening der Dordrechtlche Syn de. De Remonftranten van de Synode uitgefloten, en gedagvaard. De gedaagde Remonfttanteq verfchijnen. Redenvoering van üpiscopius in de Synode. De Remon» ftraptfche Leden van het Synode uitgefloten. Gefchillen over de bevoegdheid der Synode. De Remonstranten weigeren zich te bepaalen tot het enkel voorfeilen van hunne gevoelens. De gedaagde Remonft amen buiten de Sym de gefloten. De Remonftranten door de bijzondere Synoden mishandeld. Voorzorgen der Synodale Vaderen. De Remonftranten leveren fchriftlijke Verioogen , wegens hunne gevoelens , in. Twisten tusfchen de Vaders van de Synode. De Synodale Oordeelen worden in heimlfke Zittingen ge leezen. De Canons cpgefteld. Vonnis, over de Remonftranten geveld. Gedrag der Gedaagden, lij het voorleezen van 't Vonnis. De Gesteranussrn voor S^ciniaanen verklaard, Macovius vrijgefproken, en Vorstius veroordeeld. De Nederlandfche Belijdenis en de Catechismus goedgekeurd. Het

fluiten

Sluiten