Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. v

Puiten der Synode. Gevolgen der >ynode. Lotge. vallen der Befluiten en Leerftellingen der Synode, Staatkundige oorzaak van 't houden der Synode. Verbaasdheid in Europa over 't geen Oldenbarneveld wedervoer. Hogerbeets ondervraagd Ledenberg brengt zichzelven om in de gevangenis. De Groot ondervraagd. Oldenbarnevelds ftaat in de gevangenis. Dezelve ondervraagd. Verdere ondervraagingen van Hoooerbeets en de Groot. Vond van Scriverius5 om de Gevangenen berigt te laaten toekomen. Scriverius in boete befagen , om het Vers op Hoogerbeets. Buitenfpoorige eifche* des Engeifchen Afgezants Carleton. Verandering in d-1 Ridderfchap van Holla d. De benoeming der viei entwintig Regteren. Hoogerbeets voor de Regters gefield. Oldenbarnevelds gedrag bij dcRegters. Op welk eene wijze de Regters hem behandelen. Redenen, ten voordeele der Gevangenen bijgebragt. Betuiging van Oldenbarneveld in de gem vangenis. Aanzoeken der Franfche Afgezanten , ten voordeele der Gevangenen. Poogingen des Stadhouders van Fiiesland, ten voordeele van dezelven, Middelen , aangewend , om de Regters overtehaalen tot het vellen van een doodvonnis. De Familie van Oldenbarneveld weigert vergiffenis te verzoeken. Oldenbarneveld word gewaarfchuwd , zich tot fervente bereiden Hij laat Walrus tot Maürits gaan. Bereidt zich tot den dood. Zijne Vrouw en Kinderen belet, hem te fpreeken. Poogingen van de Prinfesfe Weduwe en den Franfchen Afgezant, om * 3 hem

Sluiten