Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. Vit

Lot der afgezette Predikanten, en der genen, die de Remonftranten aanhangen. Van Veenhuizen en van der Mijle niet meer onder de Edelen befchreeven. Louisa de Coligny fmaadlijk gehoond. Uittogten der Remonftranten. Ontkoming van verfcheide Arminiaanfche Gevangenen. De Groot ontkomt Loeveftein. Zijne komst en bedrijf te Parijs. Vervaardigt zijne Verantwoording. Staat van 't Gemeenebest bij hel eindigen van 't Beftand. Handel in Braband met de Remonftranten. Voorflag vanden Kanfelier Pekkius. Dood van Philips den KI. en den Aardshertog Albertus. Krijgsverrigtingèrt. Overwinningen van 't Huis van Oostenrijk//; Duitschland. Spinola's mislukt beleg van Bergen op Zoom* Voorfpoed der Staatfche Wapenen. Oostfriefche On* lusten.

Zevende Tijdperk. Zamenzweering der Zoonen van Oldenbarneveld

tegen Maurits. , Verdrag met Frankrijk en

Engeland. Btleg van Breda. Dood en

Character van Maurits. . Staatsbertuur en

Geldmiddelen. Krijgsmagt. Voortgang

der Oost- en West- Indi/che Maatfchappijen. —-

Godsdienst. Zeden. Kunsten, Wee.

temchappen en Ontdekkingen.

Maurits in V gerust bezit der Opper magt. Zamenzweering tegen Maurits door de Zoonen van EhuDENBARNEVECD. Maat-egels der Z unenzw, eringe. Tver der Zamenzweerderen. Qnvoorzigiigheid

van

Sluiten