Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin i N H O U Do

van dezelven. Ontdekking der Zamenzweering. Van Dijk gevat. Groeneveld gevangen ; als mede de Blansaarts, Parthy en Kooknwindeu. Slatjus gevat. StoutênBUrg ontkomt. Straffe van Groenevkld. Misnoegen des Volks. Invallen der Saamfchen. Nieuw Verdrag met Frankrijk. Verbond met Engeland. Macrits dood. Bijzonderheden , zi n Charatter betreffende. Gevolgen der veranderingen , door hem in den Staat gebragt. Misnoegen over de Oudtrjlandgdden. De bediening van 's Lands Advok at in die van Raadpenftonaris veranderd. Waarneemingen ovei de Inkomften , de Krijgsmagt, en den Intrest des Gelds. Volkrijkheid. Toerustingen tegen de Duinkerker Zeeroovers. Bevelfcht ift tegen de Vrijheid der Zeevaard- Op'-igting der Gr enlandfche Maa;fchappije. Vermeestering van Brazil. De Veikpanting in Nieuw Nederland , thansN euw York. Oorlogen en voortgangen der Oost - Indifche Maatfchappije. Batavia geftigt. Verdrag tusfchen de Engelfche en Nederlandfche Oost Indifche Maatfchappijen. Vloot onder Jaques l'Hermite. Vermeestering van Ternate. 't Voorgevallene o/iAmboina met de Engeifchen. Aanmerkingen over de Maat' fchappiien , met uitfluitende Voorregten begiftigd. De Godsdienst. De Rhijnburgers of Collegianten. Zeden. Geleerdheid, Hoogefcheol te Groningen opgerigt. Smaak der Nederianderen. Hooft. Erpenius. H. de Groot. Graftombe, voor hem cpge. rigt. Weetenfchappen anngekw> ekt. Vrijheid der Drukpersfe. Land-ontdekkingen.

Sluiten