Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 303

„ ring van deezen Raad, bij dnoren Eede, verbon„ den was tot voorhand van de Voorregten en Vrij„ heden deezer Stede, en dat zich de Heeren Raaden daar in, tot nog toe , met groote ééndragt en „ zorgvuldigheid gekweeten hebben , met naame omtrent drie punten , die mij nu in den zin ko-

„ men. Eerst , om, bij middel van arrest,

op Perfoonen en Goederen, alhier Judisdictie te „ fundeeren, en allerlei zaaken Bankvast te maaken: 't welk, zomtijds met groote moeite en on'ust, ,, tegen eenige Steden, met naame tegen Middelburg

,, en Rotterdam , is gehandhaafd. Ten ande-

„ ren , het Privilegie de non evocando , medebren„ gende , dat men geene Burgers voor eene vreemde

Vierfchaar of Regter betrekken mag. Ten

„ derden, dat geene Burgers in gevangenis mogen „ gehouden worden , als zij vermogen borg te hel„ len, om, ter aanmaaninge des Regters, voer t „ Gerecht te verfchijnen. Doch deeze punten zijn „ niet te vergelijken bij de punten, die nu in gefchil „ haan. 't Is wel waar, dat het welvaaren van den „ Staat de opperfte Wet zijn moet; maar ik houde ,, het daar voor, dat zelfs niemand uit den Raad, ter „ zaake van hrijdigheid der gevoelens, die zomtijds „ in den Raad geweest zijn, eenig Befluit poogde te „ maaken, tot nadeel van de Leden, die de minfte „ hemmen uitbragten, als of die niet, zowelalsde „ anderen, voor eerlijke en vroome Luiden, en voor ,, goede Patriotten en 'fegenhanders van Spanje beA 4 „ haan

Sluiten