Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

., (laan mogten. En, hoewel die Heeren, welken ., de ny.nfte fteriunen hadden, hun inz'gt en gevoe„ len van de zweevende gefchillen, met goeden crr.st en volgens hunnen pligt, voorfelden , zo heeft ,, nogthans niemand hunner zich ooit eemg Com„ plot , of ie s diergelijks , in 't minst onderwon* », den. om de ande en met Qinkfche middelen tever„ kloek: n , waar door de zaaken zijn uitgevallen „ gel ik men nu ziet. Die ook de Vergadering der „ Hce-en Staaten van Holland en der Genera'iteit „ wat veel betogten, weeten, wat ftrijcieheden en hevigheden daar menigmaal onder de Leden yoor„ vie'en: hoe dikwijls de zaaien werden uirgeireld, „ van re eene Dagvaart en Ver:aderinge tot de andere, li t dat zij, raa lang gedu'd, nog eindelijk tot eene goede uitkomst zijn gebragt, zonder dat m n ooit heeft gep ogd, op dus Janig eene wijze „ tceen i> mand te hande'en. Indien men zulks, in diergelijk tene verfcheidenheid van gevoelens,zou hebben gedaan , 't zou een weik zTder einde, ,, en dikwijls te doen, geweest zijn. Dies bid ik ,, i;we Vorstl jke Doorlugtigheid , dathethtm gelie„ ve, deeze groote Stad en deeze eerlijke Vergadering

,, te verfchoonen , naar behooren/' Op dit

eenvoi dig en bondig Vertoog, in 't welk de OudBurgemeefler meer te verdaan gaf, dan hij uitte, gaf Maori i s dit kort , en 'er zich afhelpend , antwoord : Beuevaar , het moet nu, voor deez1 tijd, zo zijn. De nood en dienst van V Land vereifchen

het.

Sluiten