Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

510 GESCHIEDENIS

moeten hooren , dat hun Oom, als ten Landverraader uit de IVet gezet is ? De Burgemeefter, de fchouders ophaalende, betuigde : Wat kan ik 'er tegen doen ? Het is te last. De ander hervatte , volgens het ingeeven van den bedekten Vriend : 't Is nog niet te laat. Ik weet raad , om mijnen Broeder te redden. Schrap zijnen naam uit , en zet een ander (dien hij noemde)//; de plaats, die u, voordeezen, zo fchendig gehoond heeft. De Burgemeefter liet zich bevveegen, maakte, zonder veel overlegs, de verzogte verandering in het briefje , en leverde het den Prins, die den inhoud nakwam, en, onder anderen, den Heer, dien men , in ftede van den uitgefchrapten geheld hadt , afzette. Deeze , die eene zijner Dogteren ten huwelijk gegeeven hadt aan éénen der Zoonen van den Oud-Burgemeefter, dien men hieldt het voornaam beleid in deeze veranderinge gehad te hebben , weetende wat hij bij den Prins vermogt, geloofde het ergfte, wijtte hem het gebeurde, duidde het ten ergfte , en verboodt zelfs zijn Schoonzoon zijn huis. Wat de Oud-Burgemeefter , ter zijner verontfchuldiging, inbragt, was alles zonder vrugt. Waarfchijnlijk lag hij de fchuld op den Burgemeefter, die de Lijst overleverde, die 't, veeliigt, ontkend , of op eene andere wijze zich gered heeft. — In 't volgende jaar, zogt de Oud-Burgemeefter de breuk te heelen, en zijns Zoons Schoonvader te doen herftellen. Hij verwierf voorfchrijvens van hoogerhaud aan de Regenten ; doch , op het leezen van deezen Brief, ftondt één der oudfte Raaden (men

weet

Sluiten