Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 313

floeg op de eifchen en raadgeevingen zijns Konings. Hij vertrok, zonder het gevvoone gefchenk te hebben willen aanneemen. Doch nauwlijks was bij te Antwerpen, of hij ontving vohlrekten lastvan 't Franfche

Hol, om wedertekeeren (*). Op nieuw ter

Algemeene Staatsvergadering verfcheenen , verzuimde hij niets aantevoeren , (bekkende om hun tot gem2a;igdheid, billijkheid en éénsgezindheid te vermaanen uit naam eens grooren Konings , hum ei Bondgenoot; wien, gelijk hij zich uitdrukte, hunne belangen zo zeer ter harte gingen, als zijne eigene (t> Antwoord wagtende , fielden Bojsi-e en dl- Mfttntm aan Maurits middelen van bevre liging

voor,

(*) Brandt, II. D, bL 876-85i. Refol. Holt. 1618. bl. 2ös. Un en bogaardKerkl, Hift- bl. 1002 -ïoct. Carlet. II. p. 307. 324.

(f) Verfcheide dringende redenen deeden het Franfche Hof belang neemen in 't lot van Oldenbarn£veld. Hec wist , dat d^eze Va Jerlsnd ievende Borger Frankrijk ge» negener was dan Engeland. In den laatüen opftand der Prinfen hadt hij de zsak der Konirginne Regentesfe zeer

aangekleefd. 't Is daarom ook niet te bevreemden,

dat Je Hertog de Rohan , één van de voornaamfte Hoofden der Misnoegden, en bij gevolge aan de zijde van Maurits, die hunne lijn trok, en, daarenboven , weinig bedreeven in de Staatsgeltekenis der Nederlanden , deeze gefchiedenis met valfche kleuren van drift en pardjfchap gefchilderd , en den grooten Oldensar.ne/eld met de haatlijkfte trekken afgemaald bebbe,

V.Deel.i.St. B

Maututï.

Sluiten