Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3iê* GESCHIEDENIS

Maurits.

ten. Zij booden de bemiddeling huns Konings aan, om de éénsgezind'ieid in de Verèènigde Gewetten te herftellen: en zij kreesen to- h fcheid het verzoek, om eenige Proteftantfche Gndge'et-rden, om eenige hukken der Godgeleerdheid te helpen beflisfen. Zij bemerkten , dat de ftaat der dingen te v.-el verlooren en te veel in de war was. om met hunne bemiddeling iets te kunnen uitwerken. Zij poogden dan alles aantewenden , om den ongelukkiaen Oldenbarneveld te behouden. Zeker Gefchiedfchrijver denkt, dat, in deeze onrustige en hachlijke tiidsomftarriight-den , Frankrijk nogthans niet weinig toegebragt hebbe, om te beletten, dat de uitwendige gedaante van den Staat eenige vera dering onderging. Deeze gedagte is te waarfchijnltjker , dewijl het blijkbaar'' h lang van dat Koningrijk was, te beletten, dat de Oppern» igenheid der Verèènigde Gewesten kwam aan een Hoofd , wiens verbinte listen mer Engeland ontrastende denkbeelden baarden. De beidé Afgezanten lieten niet af , in hunne Vertoogen. de Algemeene Staaren. op 't fterkst en indrukbaarst, te beduiden, dat Frankrijk9 als Waarborg van het Piefiand, de zelfde wijze van Siaat-behuur , als bij 't aangaan van 't z.elve plaats hadt, wilde onderhouden hebben. Zij deeden de kragtighe vóórhellen, om hun overtehaaien tot gemaatigde belluiren. als de ecnitre gefchikte tot het bevorderen van die éénsgezindheid, waar toe zij hun zogten te beweegen: dit was, huns oordeels, het groote punt,

zon-

Sluiten