Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 317

zonder 't welk de Verèènigde Gewesten niet (taande konden blijven (*).

De zaken waren te verre gekomen , om iets meer te beöogen. Het houden eencr Nationaale Synode, welke zij hadden tragten te weeren , toonde hun middagklaar, dat men voorhadt , het begonnen huk doortezetten. De Perfoonen, die zich het herkst 'er tegen hadden aangekant , waren gevangen , verftrooid, of van hunne Ampteu verlaaten. De Stad Gouda , waar men , zints de Horvorming , altoos geene andere. dan gemaatigde , begrippen hacit aangekleefd, bleef bij haare reeds ingeleverde Tegenverklaaring. in deeze donkere dagen moest men de fcheuringen en verbanningen der ftrenge Godgeleerden wettigen , en, wat Maurits beftundt, goedkeuren. Ter bereiking van deeze einden , en om de waardigheid der Durdrechtfche Kerkvergadering niet blootteftellen aan de lastige en vervielen'e Gefc-rillen, droeg men zorge, om , vooraf, verz-kerd te zijn van de gevoelens der Leeraaren , die dezeh'e zouden uitmaaken. Om geene Afgevaardigden te hebben, dan van de Partij, die men wilde doen zegepraalen, werden 'er Contra-Remonftranifche Leeraars ingevoerd in de Steden, waar de Arminiaanen de meerderheid gehad hadden. Op Plaa'zen , daar zij de zwaktte waren , werden zij in hunnen dienst

gefchorst, of van denzelven afgezet Men hieldt

verfcheide Provinciaale Synoden , zo om de Armi-

tii-

(*) Brandt, II. D. bl.963 enz.

Maurits.

De Remon

Jtrantert, in ver icheide bijzondere >ynoden , afgezet.

Sluiten