Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33ö

GESCHIEDENIS

Maurits,

„ nier voorhadr, met hun in Onderhandeling^ te 5, treeden : maar dat zij zodanig eene OndcrHande,, ling moeiten verwagren, waar door 't Gezag van „ de Synode in 't oordeelen van de Gefchillen niet wierd verkort: en daarom op de Brieven vanDag„ vaardinge wel moeften letten, en,vervolgens.het Oordeel der Synode verwagten. Dit waarfchuwde men hun, opdat zij zich binnen de voorfchreevene paaien mogten houden." Episcopius antwoordde, dat men het woord Onderhandeling niet ten naauwften behoefde te ziften ; dat zij gekomen waren, om in handeling ©ver het ftuk der Leere te treeden , tot het welk men hun hadt befchreeven: over de wijze van handeling zou men nader fpreeken (*).

Dien zelfden dag bezogten de Remonftranten de Uhheemfche Godgeleerden : de meehen ontvingen hun minzaam ; doch zij ontdekten , hoe men zich meer bevlijrigd hadt, om hun voorere.leemen , dan licht te geeven van alles , wat aanleiding gegeeven hait tot het zamenroepen deezer Synode. Veelen gaven blijken van de diephe onkunde ten deezen opzigte : anderen beleeden, dat zij van den Geheimen Raad niet waren , en het binneafte van alles niet wisten. De Remon fit anten veizuimden in grenen deele alles aan te Wenden, wat ftrekken kon. om bun vertrouwen te winnen: ook helden zij ieder een cedrukt en gefchreeven Vertoog ter hand , waar in de

za-

(*) TvEGaM;. Hift. der Remonftr. II. D. bl. 23. 24,

Sluiten