Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 331

zamenloop der Kerklijke en Staatkundige belangen onbewimpeld werd voorgedragen , hun verzoekende een gunstig oor te leenen aan hunne verdeedigingen, de zaaken tot gemaarigdheid te behuwen , en te bdetien, dat men, terwijl de zaak nog voor de Nationaale Synode hing , niet voortvoer met door rondreizende Afgevaardigden der bijzondere Synoden de Remonftrantfche Leeraars afcez.tten (♦).

's Volgenden daags werden de gedaagde Remonftranten binnen geroepen. Lpiscopius vroeg verlof, om te fpreeken. Men dagt , dat bij eenig verzoek 1 zou voordiaagen: dan de geheeleVergaderingftondt verheid, wanneer dit Orakel der Arminiaanen eene Redenvoering deedt , vol klem van taal, met eene hartroerende welfpreekenheid. Hij naaide de voordeden en bekoorlijkheden der Verdraagzaamheid op, met tegenoverstelling van de nadeelen en affebuweïiikheden der Scheuringe: en vertoonde de aanhootlijke en gevaarlijke gevolgen der rauwe en harde ge. voelens over de Voorbefchikking. Deeze Redenvoe. ring was opgevuld met die fterke gedagten , en voorgdfeld in zulke bewoordinge 1 , als de Verdrukking Mannen van vernuft afperst, en in veel beter La* tijn , dan de Leeraars , doorgaans, voordroegen. Schoon dezelve meer dan ande'half uur duurde, luiherde men met eene ongewoone aandak, en de ftihe was zo groot , als men, zints het openen der Synode , nog niet hadt waargenomen. De Redenaar

fchil-

(*) Regenb. Hift. der Remonftr. II. D. bl. 25. C 2

Maurits.

Redenweringfan EpiS« :opius n de Synode.

Sluiten