Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 333

leggen, dat zij-de laatfte Partij koozen , en zich bij de Gedaagden voegden. Deezer ijver fcheen met de verbittering hunner Tegenftanderen aantegroeijen. Zij befchuldigden het meerendeel van de Inlandfche Leden der Vergaderinge van Scheurmaakerij, op een nog ftouter toon dan voorheen, en leverden een Plan over, waar in zij de hoedanigheden } in een wettig Synode vereischt, aflchetsten (*).

Geduurende verfcheide Zittingen , twistte men, met veel hevigheids, van den eenen zo wel als van den anderen kant , over de bevoegdheid of onbe- • voegdheid deezer Kerklijke Vergaderinge. 't Voor- ' naamfte kwam hier op neder : „ Wij hebben," zeiden de Syncdaale Vaders , „ het regt, om te „ oordeelen , dewijl wij vergaderd zijn in den naam „ en op last der Staaten , uwe en onze Overhe„ den."__ Wij zijn , antwoordden de Remonftranten, gereed, onze Overheden in het Burgerlijke te gehoorzaamen ; dan noch zij , noch eenige Regtbank op aarde heeft regt, om over onze Gedagten9 onze Geweetens , en de Gevoelens , waar op onze hoope eens toekomenden leevens rust, te oordeelen- ——' „ Maar hebben," voeren de Contra ■ Remonftranten voort, „ Christen-Overheden het regt niet, om met „ hun gezag tusfchen beiden re komen in Kerklijke Gefchillen, die den Staat dreigen te ontrusten? „ Zij maatigen zich geen regt aan , om die Gefchils, len aftedoen , met ze te onderwerpen aan eene

„ Kerk-

(*) Regenb. Hift. der Remon/lr.ll.D. bl,42enz. C 3

Maurits.

Gefchillen over ie beroegdïeid der Synode,

Sluiten