Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mauuits.

5g§ GESCHIEDENIS

(*, betuigden de Remonftranten- waarom om dan geweigerd, onder u zitting te hebben, of ten min ft en , zo veel wij het tioodig oordeelen, onze Gevoelens tg verdeedigen, en die onzer Tegenpartije te wederleggend —_ Welk eene vrijpostigheid voor Ge-

daagden! " viej Co oer man hem in de reden.

Voegt het aan Befchuldigden , aan eenige onbe-

fchaamde Uitvinders van Nieuwigheden, hunnen s, Regtsren de wet te ltellen, en zich te verzetten „ tee,en de talrijker, magtiger en ouder Ketk ? De

agtbaare Vaders der Hervtrminge, de Calvjjns, „ de Büza's, zijn de geliefde llachtöffers , wier ges, dagtenis c-ij zoeken te fchenden. Kunnen wij toe»

(laan , d*t , in deeze agtbaare Vergadering van „ Hervormde Leeraaren , eene volkomene vrijheid „ vergund worde aan Menfchen , gewoon , om, ,, fchaatnt'oos en zonder eenig bedwang , die eerlle „ Lichten der Hervorminge te na te fpreeken?" Bqcekman , deeze woorden uitende , vertoonde in ot.gen en gclaad, welk een ijvervuur hem bezielde. ,, Her ontifondt," betuigde hij, „ alleen uit eene „ prijsbaare verontwaardiging , dat hij de heiligfte „ en eerwaardigde Mannen gehoond en gefchand„ vlekt zag door ünheihgcn." Een Ouderling van Kieuwmegen voegde 'er bij, „ dat de Remonftranten „ met floutheid , als met een muur, en met onbe„ fchaamdheid , als met een fchild, bedekt waren (*>"

De

(f) Regenb. Hift. der Rem. II. D.bl.^enz. Brandt, 11. en III. D. op veele plaatzen.

Sluiten