Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

644 GESCHIEDENIS

Maurits

De Remonjtrantenleverei fchriïilijke Vertoogen,wegens hup,,eg2.

voelens, in.

elke Zitting uitgeftort, gedaan was. Djch dan ging de1 voorzorg zo verre, dat zij, in de Winteravond-Zittingen , met kaarslèn onder Koelen , banken en tafels keeken, of ook iemand, <>m hun te befpieden of t beiui 'eren , zich verborgen hadt. Zij hielden ook verlcheide beimlijke zamenkanflea; om de Hemmen der verfchil ende Leden overéén te brengen , hier door de beflui neemingen te bekorten , en de eer der Synode, zo dikwijls, door de gefchillen der Leden, voorfchenuis blootgefteld, te handhaaven. Dit doen bewoog Hales aan den Engeifchen Afgezant te fc .rijven: „ Het gaat in Synode toe als in een uur„ werk, waar in de voornaamfle raderen, op welken „ het geheele werk draait, minst gezien wordenj „ want alle zaaken van gewigt worden in geheime Zittingen verhai deld: wat in't openbaar gefchiedt, „ is alleen voor 't oog , en welfhanshalve (*)."

Oudertusichen oordeelden de DufenlandfeheGodgeleerden het veel te hard gehandeld , dat men de Remonftranten, buiten de Synode gefloten, en van dezelve door een Staatsbefluit geweerd, in hun a& Weezen zou wederlrgsen, daar zij in de Stad gehouden «derden, en ge^ne, dan eene zeer billijke, vrijheid verzogt hadden. In gevolge hier van kreegen z:j verlof s om , in gefebrifte , hunne gevoelens re verdeedigen. Dit verheugde hun ten hoogden, daar

zij

(*) Regenb. Hift. der Remonftr. II. D. bl. 97 enz. Hales Brsieyen , bl. 22.

Sluiten