Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 353

,, nooit zou gezien hebben." Dit fchrijven

was van eenige vrugt. Althans den Voorzitter en zijnen Bijzitteren werden drie Inlandfchen en drie fJitheeinfchen toegevoegd , om de Canons opteflellen 5 doch zij waren allen van de Contra- Remonftrantfche Partij, fchoon de een veel heftiger dan de ander. Ruim drie weeken waren zij met dit werk bezig: in dezelve werd eerst de Leer, welke de Sy. node, wegens ieder der Vijf Artykelen , voor regtzinnig hieldt, vastgeMeld , en, vervolgens, de Begrippen , die zij wraakten, verworpen (-*).

Men hadt, omtrent het groot Artykel der Verkiezing en Verwerping , alle voorzigtigheid gebruikt, om de veifchillend gevoelende Leden , zo veel mogelijk, buiten allen twist te houden, en de Remonftrantfcke Gevoelens alleen uittefluiten en te veroordeelen , ook bewoordingen gebruikt, waar in Boven* en Benedenvaldrijvers konden berusten,' fchoon het verfchü deezer Gevoe'ens van niet min gewigts fchijnt dan het verfchil met de Remonftranten. Eenige infchiklijkheid betoonde men den Engeifchen, ten opzigte van zommige bijzonderheden , en hadt veel moeite het met de Buitenlandfchen zo te raamen , dat zij, wier gevoelens na die der Remonftranten helden , zich der ondertekeninge niet onttrokken (f).

Wan-

(.*) Regenb. Hist.der Rem. II. D.bl. 120 enz. Limd. Leeven van Episcopius, bl. 222. (t) Regenb, /Hst. der Rem. II.D.bl. 122611139. h> 5

Maurits.

Sluiten