Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maurits.

Lotgeval'en -er Befloken en LeerHellingender Synode.

(*) Regenb. Hift der Remonjlr. II. D. bl. 164. Brandt,

III. D W, 615 <> ;5.

(j) MosHEiM Kerkl, Gefch. bX. D. bl. 154. 182.

£62 GESCHIEDENIS

der Onpartijdiger! in de gebeele Christenheid (*).

Men beeft opgemerkt, dat de Befluiten der Synode meer ra- dan voordeéls mesebrsgt hebben aan de Leeringrn. daa- vastgeheld. Althans , naa dit gedenkwaardig Tijdperk , is de Leer der vollirekte Voorbefchikking meer agter- dan voorwaards gegaan. In Engeland waren de Godgeleerden nauwlijks van de Synode t'huis gekomen, of de Koning, als mede het groothe gedeelte der Geestlijkheid , gaven , in de fterkfte uitdrukkingen, hun ongenoegen over deeze handelingen te kennen, en de voorkeus aan de Stellingen van Arminius boven die van Gomarus en Calvyn : en bragt de Aardsbisfchop van Kantelberg, Wil liam Laud , hieromtrent, binnen kort, eene zeer groote verandering te wege : ook hebben de Arminiaanen , zints dien tijd, tot heden toe, het genoegen gehad , om de Bepaalingen en Leerhellingen van het Dordrechtfche Synode, met betrekking tot de hukken, tusfchen hun en de Calvinisten in gefchil, met meer dan enkele onverfchilligheid befchouwd, van eenigen met afkeer bejegend, en van anderen met veragting behandeld te zien (f). De Her¬

vormden in Frankrijk, uit Staatkundige inzigtenaan Prins Maurits verknogt, waren niet te vreden, dat het hunnen Godgeleerden belet was na Dordrecht

te

Sluiten