Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. £65

zins mogelijk zou weezen (*). Men hadt,

derhalven, met dit fuik, een ander doel op 't oog. Klaarziendcn bemerkten het. Mar.tinius , van Breinen, trof het, wanneer hij'durfde betaigen,dac de Synode een Toonéelfpel was , waar in de Staatkunde de hoofdrol fpeelde. Naderhand is cnrdekt, dat de Voorzitter Bogkuman veel deels hadt in de Regtsvorderingen , toen tegen de Gevangenen van Staat gereed gemaakt, dat hij zelfs eepe InflrucTie voor de Fiscaalen, dienende tot examinatie van Oldenbarneveld, ontwierp, waarvan de oorfpronghjke kladfchrifteu , met zijne hand gefchreeven , naa zijn dood, onder zijne papieren zijn gevonden (f). Diodati, die van Geneve na Dordrecht was gezonden , zei, niet onaartig zinfpeelende, dat de Canons van de Synode den Advokaat het hoofd hadden afeefchooten (§). D.c.e , hier toe behulpzaam, hadt betuig 1, dat da Kerk geen rust zou hebben,zo lang het Hoofd der- Arminiaanen ( bedoelende hier mede den Advokaat) leeven zou. Verfcheiden der Git. heemrche Godgeleerden , Dordrecht verlaatende, begaven zjeh na den Haag , om dair, gelijk zij zeiden , iet vreemds te gaan zie-! (*), naamlijk het droevig einde van den groothen Voorhander der Burger,

O) Recenb, Hifi. der Remonftr.. II. D, bl. 163. (t) Brandt R-.-gtspleeging, bl. 227. f§) Uitenbogaard Kerkl, Hift. bl.icji. Brandt, III, P, bl. 741.

(**) Regenb. Hift. der Remonftr. II. D. bl. 15a.

E 3

Mauriti.

Sluiten