Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 367

wederhreeven. Een treffend voorbeeld van den veel vermogenden invloed, welken een rtlandi 'fitl kan verkrijgen in een Vrijen Staat: en uitwijst, dat een Burger, die dit luisterrijk vennogénverfchuldigdwas aan de Vrijheid zijns Lands , geen to leg kon hebbeni deezen aan eenen Vreemden te v rkoopen.

De Berokkeners van zijn ongeluk zögten bem Verraad optetijgen, om het Volk te misleiden. De middelen , te werk geheld, om hem te vatten, waren zo vreemd, als de gevangenneeming zelve , en men vondt zich verlegen, hoe ten zijnen opzigte te handelen. Het liep zes maanden aan , eer men ter ondervraaginge kwam. 't Zij men dugtte voor de manmoedige handvastigheid des grijzen Staatsmans, 't zij men zich beloofde, uit den mond der andere Staatsgevangenen iets te bejaagen, 't welk een fchijn van regtmaatigheid kon bijzetten aan hunne Regtshandelingen, 'er werd een aanvang gemaakt met deezen te ondervraagen. ■ De Prins en de Algemeene Staaten, afgaande op eene vergunning der Staaten van Holland , die , met meerderheid van hemmen , de zaak der Gevangenen aan hun hadden overgelaaten, benoemden daartoe twee Fiscaalen , Laurens Syl1 a, uit Gelderland, en Pietrr van Leeuwen, uit Utrecht , waarbij men, naderhand, Anthonis Duik , uit Holland , voegde. Alle gefhgene vijan-

den van de Gevangenen (*> Nevens de twee

eerst-

(") Refol. Holl. t(Sr8. bl. 277. Brandt , II. D. bl. 874. Carletan, II. p. 362.

E*

Maurits.

Hoogerbeetsondervraagd.

Sluiten