Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?.7©

GESCHIEDENIS

Maurits.

maaken , rlat bij ten bedde uhfprong, en de Wagt om hulp riep. Ledenbkrg lag dood: hij hadt zich met een Mes twee wonden in den buik gegeeven , en , vcorts , d-n hals afg'=ltouken. Het Briefje, zijaeu Zoon ter hand gefield, was van den volgenden inhoud: ,, Ik weet, dat men ten oogmerke heeft, „ in mijn perfoon het voorbeeld te Bellen , mij te „ hooren tegen mijne bes'e Vrienden , mij te pijni„ gen , mij, daaniaa, te ag'erhaalen op tegenlrij„ digheden en valschheden, gelijk men fpreekt, en „ dan op punten en puntjes een fchandelijk Vonnis

te bouwen : want zo moet men doen, om het ,, vaneen en optluiten te regtvaardigen. Om dit al„ les te omwijken , ga ik, langs een korter weg, „ tot Gd. Tegen eenen dooden valt g-en Vonnis

van ver eur verklaaring van Goederen (*)." De \ nde-n der Gevangenen trokken uit dit droevig éi de van Ledenberg en dit Briefje de haatlijkite gevolgen tegen de Veroorzaakers en Vervorderaars deezer Re-tspleegingen. En heeft het vervolg der g hd denisfe niet dan maar al te duidelijk gehoond, dat men aan mangel van weezenliike en welgegronde be '' huldigingen moest toefchrijven het fchrikjijk oogmeik, om, door folterende pijnigingen , van deezen on eHikkigen , bekend voor een ongeduldig Man, ZWaaK en fnnfdbetigtingen aftewringen tegen de Medegenooten zijns ongelukkigen lots. D n de zegepraaiende Partij heeft'er gelegenheid uit genomen,

om

(») Waginaar Vastrl. Hift. X. D. bl. »!?.

Sluiten