Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 375

„ den Prins, mij, en eenige andere Heeren na En„ geland gezonden, of elders heen gevoerd hebben. ,, Hat voorneemen heb ik ontdekt en belet, en den „ Prins tot die magt helpen brengen, die hij nu mis,, bruikr. lk weet nier wat ik van dat onwet-

„ tig veranderen der Magiftraaten denken zal ofzeg„ gen. Hi-r door zal de gantfche Regeering worden

veranderd: hier door zijn wij van onze Heeren en „ Meefters verlaaten. Wie zal nu onze klagten „ hooren ? Wie zal nu ons Regt en Privilegiën voor„ Maan ? Wie zal nu onze Regter zijn ? Ik ben aan „ niemand verfchuldigd rekening te doen van mijnen „ handel en wandel, dan aan de Heeren Staaten van „ Holland en Westfrieslaud, mijne wettige Hooge „ Overheid : maar, met het veranderen der Vroed„ fchappen, zullen wij nu tot de Vergaderingen der „ Heeren Staaten gedeputeerd worden. Mannen,

die mij niet kennen. Wie zal ons dan in onze ver-

„ deediging hooren ? De Staaten Generaal,

„ die ons hier deeden zetten, en, tegen alle Wetten „ en Voorregten, zonder toegang van Vrienden,zo „ lang laaten zitten, zijn onze Overheden niet.

Zij hebben geen regt over ons : al wat zij tegen „ ons doen , is tyranny, in eene Vrije Republiek „ ongehoord , en nooit gepleegd. De Hertog van „ Al va werd voor wreed, gelijk hij in de daad was , „ uirgekreeten: maar die 'was een vreemde, van den „ Souverain gezonden , wiens naam hij in zijne 5, wreedheden gebruikte. Maar hier is geen Souve-

4- rain»

Maurits.

Sluiten