Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37ö

GESCHIEDENIS

Maurits,

„ rain 3 die de Staaten Generaal kan cornmandeeren. „ De Staaten van Holland zijn hier de Souverain: en, werden die van den Stadhouder afgezet , wie zal dan de Souverainiteit reprefentceren ? Of heeft „ de Stadhouder die magt nu aan zich getrokken? ,, Hebben wij zo lang tegen den Koning van Spanje ., geöorlogd, om onze Souverainiteit aan den Stad„ houder overtegeeven ? Is dan de overwinning:» „ door dien langduuriger. en kostlijken Oorlog ver,, worven , alken voor den Stadhouder geweest, ,, opdat hij de vrije en wettige Vergadering der Hee„ ren Staaten van Holland haare Viijhtid zou ont-

„ weldigen, en haare Wetten verkragten? Ik

., wil wel bekennen , dat ik in de hoope, bij mijgefchept op de vroomigheid en de deugden van den „ Prins van Oratie, zeer ben bedroogen. Ik had „ gehoopt, dat hij, volgende het voorbeeld van zij„ nen Heer Vader, zijne ooren rooit zou geleend „ hebben aan de Predikanten en Kerklijken , noch „ zijn naam overal laaten gebruiken, om hun in „ hunne oproerigheid en twistzugt te hijven : veel„ min had ik gedagt, dat de Prins zich zo verre „ zou hebben laaten vervoeren , dat hij den gan„ fchen Staat zou omkeeren en t'onderst boven wer„ pen. Dat hij na meerder authoriteit, ja de Sou„ verainiteit, hondt , heb ik wel gevreesd en ge„ merkt: maar altijd dagt ik , dat hij die zou zoe„ ken te verkrijgen door wettige of fchijnwettige „ middelen, 't zij door kuiperijen, giften, ofguns-

„ ten,

Sluiten