Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3Re GESCHIEDENIS

Maurits.

SciuveRius in boete be< (lagen om het Vers op HoogerKtrn.

door Boeken, in welken eenige witte bladeren waren, elkander zou kunnen fchrijven met Honig of Citroenfap, welke onzigtbaare Letteren, over'tvuur gehouden,,uitkwamen. Door de tusfchengevoegde Dichtregels liet c-criverius de Gevangenen weeten, hoe het met de dingen gefchaapen hondt, en wat zij te doen hadden tot het bekomen van nadere onderrigting. De Groot, jonger van jaaren en lustiger van geest dan Hoogerbeets , daarenboven een liefhebber der Latijnfche Dichtkunst, hadt die nieuwe uitgave niet ontvangen , of las ze terhond , merkte het geheim, en gaf hier van het geheld teken. Hoogerbeets lag dit Dichtwerk ter zijde, en telkens, in Brieven, aangefpoord door zijne Vrouw of Dogter , om 't zelve te leezen , baarde dit agterdenken: men vorderde het terug, doorlas het, en agterhaalde dien fchranderen vond, eer dezelve de volkomene uitwerking kon doen (*).

Eenigen tijd daar naa, vervaardigde Scriverius een Bijfchrift, om onder de afbeelding van Hoogerbeets gedrukt te worden , gelijk gefchiedde : het hoot, naa 't ophaalen van de aanzienlijke Ampten, door deezen Man bekleed, en de diensten , doorhem beweezen, met dit zeggen:

Nunc utifunt tantoprcemia digna Viro?

Waar

() Eranbt Regtspï. bl. 41 -45. Leeven van de

doot, bl. 165. Leeven van Scriverius , voor zijne Gedichten , bl. io.

Sluiten