Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 381

Waar is nu 't loon, verdiend van zulk een braavsn Heer?

In eene boete van tweehonderd Guldens werd; hij verweezen , om het maaken vsn dit Bijfchrift, zo boos liepen de tijden: hij weigerde dezelven te betaalen, en liet 'er zich voor panden. Zijn Drukker moest eene dergelijke boete opbrengen. En gaf dit voorval gelegenheid tot een'belluit , om alle Portraiten, Plaaten en Prenten van Mr. Jan van Oldenbarneveld, Hoogerbeets , de Groot, Uitenbogaard, en anderen, van die Faclie, te doen intrekken , tot wegneeming van nieuwe nafpraaken, die, bij het verkoopen en voortbrengen van dezelven, telkens verwekt worden (*).

De Ridder Carleton , door het Gezin van Oldenbarneveld aangezogt, om ten voordeele van dien Staatsgevangenen te fpreeken, hadt hier op niet geantwoord , dan met het ophaalen van verfcheide redenen van misnoegen tegen hem. 't Niet genoeg rekenende, in 't heimlijk de maatregels van Maurits te onderfchraagen , en ze openlijk goedtekeuren, kwam hij zelfs zo verre, dat hij de roerzeis van geraaktheid en belang, de drijfveereu zijns handels, niet verborg. Hij durfde van de Staaten eifchen, dat de Groot zou geftraft worden , dewijl hij voor de Vrijheid def Zee gepleit, en deeze in gefchrifte

ver-

(*) Brandt , Regtspl. bl. 75 —86. 'i Leeven van Scriverius, bl. 21,

F S

Maurits.

BuitenfpoorigeeifcVien des Engeifchen

Afga-

zatus

Carle*

ton.

Sluiten