Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 3J7

der de vierentwintig Reg'ers aangeftelJ. Schoon de Staaten van Holland bedongen hadden, dat tenminften de helft der Regteren uit Holland zouden gekoozen worden, werden 'er flegts tien Hollanders benoemd, en de overigen uit de andere Gewesten genomen (*). Den last ontvingen zij van de Algemeene Staaten, die hun ook gezegelde Brieven verleenden , wa2r bij men beloofde , hun te dekken voor alle fchade, die hun, of den hunnen , ten eenigen tijde , ter oorzaake van 't voltrekken van hunnen last, zou mogen overkomen. Bij ziekte , affterven, of ander wettig belet der Regteren, hadden de anderen voorttevaaren, en, bij meerderheid van Hemmen, te befluiten. Ook verbonden zij zich, bijEede, om niets te openbaaren van 't geen bij hunne Regtbank zou omgaan (f).

On-

(*j De naamen deezer vierentwintig Regters waren. van Essen en de Voogd , uit Gelderland ; Kromhout ,

JüNIUS, kouwenberg van BELOIS , RoSA , van ZwtETEN , muis van HoLY, AR.end meinardszoon , van ZANTEN,

van Boekhoven. Pauw, Schagen, Bruinink , uk Holland (fchoon twee hunner, Kouwenberg en Rosa naam. lijk Zeeuwen waren, van wegen de Staaten van Zeeland in den Provinciaalen Raad geMd) ; Manmaaker en Schotte, uit Zeeland; Ploos en Salmius , uit Utrecht; van den Sande en Aitsma , uit Friesland; Sloot en van Hemert , uit Overijsfel; Schaffer en Gorkinga , uit Groningen en de Ommelanden. (t) Brahdt Regtspl. bl. 57. 66 enz.

Maurits.

Sluiten