Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 401

eenig voldoend antwoord op de bijgebragte reden gegeeven hebben. Om hunne eerst gedaane happen te billijken, waren zij gehouden , zich eene foort van meerderheid aantemaatigen over de Staaten der bijzondere Gewesten ; doch , teffens vreezende,hun ongenoegen te geeven, door het aantasten der dierbaarfte en blijkbaarfte Regten, fpraken zij, op een hoogen toon, van hunne meerderheid, zonder die te durven bepaalen: en, als Bewaarders en Verdeedigers der Unie , bedienden zij zish van die fchoonklinkende tijtels , om hun Gezag uittebreiden. De Franfche Afgezant, Boissise , gereed , om na zijn Rijk te rug te keeren, raadde hun, voor zijn vertrek, uit naam des Konings, nogmaals af van hrenge maatregelen tegen de Gevangenen. Zij antwoordden dien lastigen en ontijdigen Raadgeever, dat zij , als Beleiders van de Regeeringe , en dezelve , die de Souverainiteit zijn, of 'vertoonen, 's Konings gunstige voorfpraak der Gevangenen aan menschliefde , gaande gemaakt door verkeerde berigten , toefchreeven; dat hij veel beter van hun moest denken , dewijl zij de Gevangenen met alle behoorlijke kennisfe , voorzigtigheid en moderatie behandelde; datdelangduurigheid der gevangenisfe aanduidde , hoe men zagtheid en genade jegens hun gebruikte, hun tijd geevende tot fchuldbekentenis en leedweezeri. Zijdelings verweeten zij het Franfche Hof den moord des Marjchalks d'Ancre , zeggende „ te verhoo„ pen, dat zijne Majeheit, beter naar waarheid on„ derrigt zijnde van de oorzaak en orde huns beG 5 „ leids,

Mauritï.

\anzoe-

ten der ^ranfche kfgezan:en , ten iroordeee der 3evanjenen.

Sluiten