Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 417

te fnijden, en kleedde zich voorts aan , als of 'er niets bijzonders zou voorvallen. Zijn trouwe Knegt beval hij , bij monde , aan zijne Familie, met verzoek , dat Lamotiqs het zou overbrengen, en zijne Huisvrouw troosten. Deeze durfde het niet op zich neemen, waarom de Gevangene, in zijn uiterhe, de bezorging van den Knegt met een Brief beitelde (*).

De Vrouw en Kinderen van Oldenbarneveld , door de vermaardhe Regtsgeleerden verzekerd , dat men hem niet kon veroordeelen, en vast in 't gevoelen , dat hij zijne onfchuld klaarblijklijk vertoond hadt in de overgeleverde Papieren , hoopten hem, zo niet in vrijheid geheld , ten minhen van e ene fchadelijke doodhraffe bevrijd , te zien. Gevolg- j lijk was de Affcheidsbrief, hun , den voorgaanden avond, gefchreeven, en zijnen kort aanhaanden dood vermeldende, voor hun als een donderflag: de droefheid , de ontheltenisfe , en de verontwaardiging, welke die tijding baarde, is onbefchrijfhjk. Ten vier uuren leverden zij een Verzoekfchrift in , om Man en Vader nog eens voer 't laatst te mogen zien en fpreeken. De Regters weigerden hun dien troost, door eene laage kunstenaarij. Zij lieten hem, zonder iets te vermelden van 't gedaane verzoek, vraagent, of hij geen lust hadt, om zijne Vrouw, Kinderen en Kindskinderen te fpreeken ? Hij. antwoordde : Dat dunkt mij ongeraaden ; de tijd begint te

(*) Brandt Regtspl. bl. 185 —195.

H 5

Mauritss

De

Vrouw

Kinde. ren van Dlden-

3ar.ne-

ïelo beet hem e fpree;ea.

Sluiten