Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Maurits.

Pootrinjen van de Prinfes Weduwe en den Franfchen Afgezant,om Ol-

DENSARkeveld

ts behouden.

wenakcn; het zou mij en hun eene nieuwe ontfleltenis baaren. Dit zeggen fielden zij op den kant van het Verzoekfchrift, en beroofden dus zijne Familie van't laatfte affcheid (*).

De Prinfes Weduwe , in 't zekere onderrigt , dat Oldeniarneveld de doodflraffe zou moeten lijden, werd met de uiterfte droefenisfe bevangen, en wilde eene laatlle pooging doen, om hem te redden, door Maurits te fpreeken ; doch zij kon geen toegang verwerven. De Franfche Afgezant , du Maurier, met het lot zijns Vriends begaan, verzogt , 's morgens ten vier uuren tijding gekregen hebbende van het Vonnis, over den Advokaat geftreeken, ten vijf uuren gehoor bij de Algemeene Staaten. Het werd hem geweigerd. Hij vleidde zich , door zijne tusfchenfpraak iets ten beste van den Staatsman uittewerken: en befloot, geen gehoor verwervende, door een dringenden Brief , dit einde te bereiken. Eene volkomene vergiffenis durfde hij niet vraagen ", doch hij betuigde hun, bij alle agting, welke zij aan den Koning van Frankrijk fchuldig waren, de dagen niet te verkorten van den oudhen Staatsdienaar, die, zonder tusfchenkomst van geweld, binnen kort, den tol der natuure zou moeten betaalen : en verzogt, dat het Vonnis des Doods mogt veranderd worden in dat van Ballingfchap, of van eene altoosduurende Gevangenisfe-. De doodhraf zou het Land in zwaarigheden, yau een langen nafleep , inwikkelen , en

een

(*) Brandt RegtsfJ. bl. 190.

Sluiten