Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bkr NEDERLANDEN. 419

een pak van benauwdheid baden op alle afgezette Magiflraatsperfoonen , die met den Veroordeelden ééne lijn getrokken hadden. Vrugtloos was deeze Brief. De Vijanden van Oldenbarneveld hadden weinig ontzag voor den Koning van Frankrijk. Zij voeren voort met het voltrekken van het gevelde Vonnis (*).

Den gantfchen nagt hadt men de Voorpoorten van het Binnenhof, tegen gewoonte, gefloten gehouden, en de Wagten verdubbeld : ten drie uuren floegen de Trommels, om de Soldaaten, die eenigen tijd in den Haags gelegen hadden , in de wapenen te brengen. Het Schavot werd ohdertuslchen opgerigt. De onregelmaatigheid der Regtshandelingen en de vreemdheid der frraf-oefeninge deeden voor opfiand dugten; hoe zeer men ook dien Staatsman , die zo veele jaaren het Land diende, hadt zoeken uittekrijten voor een Verraader des Vaderlands en een Vijand der Kerke , waren 'er , die hem in een ander licht befchouwden. Duizend of twaalfhonderd man ftonden op 't Binnenhof. Het Buitenhof, de Plaats, en de andere Poorten van het Hof waren met andere , als ook met de Compagnien der Engsifchs Co1 lonellen , bezet (f).

Omtrent half negen uuren, werd de Grijsaart voor de Regters ontbooden, om zijn Doodvonnis te hooren. Terwijl men 't las , rees hij zomtijds van zijn

ftoel

(*) Brandt Regispl. bl. 191 enz. (t) Zie aldaar, bl. 196.

Mauriti

Toebereidzelftot de Doodftraffe.

Sluiten