Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*«4

GESCHIEDENIS

Maurits.

Charader

var. Ol-

JKNBA&NEVSLD.

En , in de daad , welk een Man was hier opgeofferd l Behoorden de Staaten van Holland zich niet te fchaamen, dat zij een Staatsdienaar, die hun drieënveertig jaaren gediend hadt, dus lieten fneeven? Met welk een gelaad konden zij de Registers dier jaaren openflaan ? Registers , die hun toonden , dat hij de ziel geweest was van alle hunne raadllagsn; dat, zonder hem, het Gemeenebest de gevaaren van eenen voMfegeh ondergang, naa den dood van Willem den I , niet zou ontkomen weezen. De invloed, dkn OlfeNBahneveld toen verkreeg , bevveikte ce ve h-fring van Maurits, die niet alleen aan hem te danken hadl zijne verheffing aan 't hoofd van den Staat er van 't Leger, maar oedc, dat hij de j agen der Engclfch:n , tegen zijne vrijheid, en misfehien tegen zijn L-even , ontkwam. Zonder zijn fchrande! doorzigt en beleid, was het Gemeenebest de iimklche treeken en geweldige aanllage.i van eenen eerzug;igen en onrustigen Leicester niet ontkomen , noch de verdeeldheden en volks-opfchuddmgen, door de Engelfche Paitij verwekt, gelukkig ontworsteld. Door zijne wijsheid en fchrander vernuft werden de beginzels des Bondgenooifchaps, en de Regten en Waardigheden der onderfcheideneGewesten np vvaare beginzels gebouwd , en op eenen vasten groadflag gevestigd. Alle de verrigtingen, Verbintenisfen, Verdraagen, en gewigrige volvoeringeii , die, naderhand, zo veel mag s en luthers aan 't Gemeenebest he'jben bijgezet, hadt men , grootendeels , dankteweeten aan zijnen invloed opde

Staafs-

Sluiten