Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 431

de, om de Synode te doen mislukken, waren die de uitwerkze's niet van eenen kloekmoedigen en welverlichten Vaderlandlievenden ijver ? Kon hij, met een onverfchillig oog aanzien, dat de Algemeene Staaten de heiüghe beginzels der Unie fchonden , door zich het regt aantemaatigen , om , met de meerderheid, een Nationaal Synode zamenteroepen ; een huk, 't welk met éénpaarigheid moest afgedaan worden; en dezelve zamenteroepen in eene Stad van Hüland, ondanks de Staaten, de Souveraiuen van dat Gewest? Daarenboven', indien hij aan de Afgezanten in vreemde Landen onderrigtingen gaf, gekant tegen die der Algemeene Staaten , hier op antwoordde hij zeer wel, dat hij, amptshalve verpligt voor de belangen van 't Gemeenebest te waaken, niets anders gedaan hadt dan gebruik maaken van zijn regt, om hun onderrigtingen te doen toekomen, welken men in groote Vergaderingen niet mededeelt 3

uit vreeze , dat ze verpraat zouden worden.

Men betigtte hem, dat hij de geheimen van den Staat ontdekt, een zeker merkwaardig Verbond, waaraan den Staat veel gelegen was, opeigen hand afgeflaagen', de handfluiting aan verfcheide Geregtshoven bewerkt, en, eindelijk, groote Gefchenken ontvangen hadt, zonder daar van behoorlijke kennis te geeven (*).

Wat 'er van dit alles zij , kan uit het voorgaande deezer gefchiedenisfe worden opgemaakt. De Regten

(t) Brandt Regtspl. bl. 174-198 enz.

U

Maurits.

BijvoegzeltothetVonnis.

Sluiten