Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

£ÏAURlTf.

ters zelve , fchoon de doodftraf vastftellende op de niisdaaden, in dit Vonnis vermeld, fchijnen gevoeld te hebben, dar onder deeze allen 'er geenwas, den dood verdienende, waarom zij te raade werden , op naam der Algemeene Staaten, bij het omzeilden der Sententie aan de Staaten der bijzondere Gewesten, ?er bijte voegen, „ hoe hun, van wegen de Regteren , „ opening was gedaan, dat verfcheide andere punten „ tot zijnen laste waren gebragt, daar van inde Sen„ tentie niet werd vermeld, diq groot vermoeden ga,, ven, of hij zijne oogen niet wel mogt gehad hebben „ naa den Vijand; doch dat men daar op, naar regten, „ geen Vonnis zou hebben kunnen vellen , zonder

fcherper onderzoek, waar van men hem , omzijn „ hoogen ouderdom, en andere redenen, hadt wil5, len verfchoonen." Welk eene genade, iemand, om zijn hoogen ouderdom , niet fcherper te onderzoeken ; maar zijn leeven, in 's Lands dienst afgeüoofd, door Beuls handen te doen eindigen (*) ! Üptekenenswaardig is de befchrijving zijns Characters in de Refolutien van Holland* waar men, naa het vermelden, dat hij, den dertienden van Bloeimaand des jaars MDCXIX , op 'i Binnenhof , onthoofd was, deeze betuiging leest: Een Man van grooten bedrijve, befoigne, memorie en directie, ja ftngulier in alles. Die ftaat, zie toe, dat hij niet valle; en zij Gun zijne Ziele genadig! Amen (f). 't Is

(*) Brandt Regtspl. bl. 220. De Groot Verantvr, XX. bl, 189.

(t) RefoL H0ll.x619.bU 102.

Sluiten