Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 433

't Is gebruiklijk, naa de firaf-volvoering , het Schavot aftebreeken: 't zelve maakte een ongevallig vertoon , bovenal in eene Plaats , waar verfcheide Vergaderingen van Staat gehouden worden : doch dit Schavot bleef eenige dagen haan, en de drie Beulen , in den Haage ontbooden, bleeven 'er. Het Lijk van Ledenberg werd , in eene Kist , op eene Horde, na buiten gefleept, en aan eene halve Galg opgehangen: fchoon, kort daarop, heimlijk afgenomen , en begraaveu ( *). Men zogt f, door deeze akelige vertooningen , vrees en angst in 't hart der andere Gevangenen] en in de gemoederen hun' ner Nabeftaanden te verwekken. Hunne doodhraf, zorgde men, zou te veel fchriks en eene algemeene gisting gebaard hebben. Dan , om hun niet als onfchuldigen te ontflaan, zogt men , door het ver zoeken van Pardon, hun zijdelingfche fchuldbeken tenis aftepersfen. Met dit oogmerk vervoegden zich drie Regters bij Hoogerbeets , vorderende, dat hi: of zelve vergiffenis verzoeken zou, of het zijne Vrien den voor hem laaten doen : het eerfte hoeg hij vol ftrekt af; en , omtrent het laathe , verklaarde hij: „ Indien mijne Huisvrouw en Kinderen het doen, ,, zo zal ik daar tegen protefteeren. Ik behoef geer „ Pardon. Laat de Justitie plaats hebbeu. Den!

niet, dat ik, met Pardon te verzoeken, uwe pro „ ceduuren tegen mij zal regtvaardigen." Waarör de Regters, verftoórd, de Kamer verlaatende , hen

toe

(§) Uitenbogaard Kerkl. Hift- bl.icoT, 15

Maurits. Hooger*

beets

en de Groot willan geenPar. don verzoeken.

i i

Sluiten