Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 435

van fpreeken : doch , naderhand, heeft hij die uitmuntende Verantwoording uitgegeeven , waar in hij de weezenlijke Staatsgefteldheid van ons Vaderland ontvouwt , en de onbillijkheid toont der Regtshandelingen, tegen hem en zijne Medelijders gehouden. Een Werk, dat, naa dat het gedrukt was, wel herk verboden werd; doch welk verbod, egter, niet heeft kunnen te wege brengen , dat het meermaalen gedrukt en herk geleezen is; ja, in laater tijd , de algemeene goedkeuring heeft weggedraagen (*>

Hoogerbeets, voor het leezen van het Vonnis, te vergeefsch verzogt hebbende [gehoord te m gen worden, kon zich niet bedwingen, als hetzelve geleezen was, te betuigen , dat de extenfie van zijne Sententie, in veele punten, niet gedaan was conform zi^e yerk /aaring , en dat hij redresfement van dezelve verzogt. Hierop , gelast te zwijgen, riep hij, met de hand op de borstflaande, uit: Bona confcientia murus aheneus, geiagtig aan de regelen van Ho-

RATiUS :

Hic murus aheneus, tsto Nil confcire fbi, nuild pallefcere culpa.

Dit zij een kofiren muur, zich niets bewust tt weezen,

En door geen misdaad te verbiesken ofte vreezen.

We

(3) Brandt Regtspl. bb.264 enz. Leeven van dt Groot, bl. 197. 293, P. Paülüs Inl. tot dt Verkl, dei Unie, bl, 50.

Mauriti»

Sluiten