Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 44$

meenen Staaten niet toekomt; maar dat de Staaten van elk Gewest, binnen elk Gewest, de Opperfte Magt hebben over alles,.wat niet aan het Bondgenootfchap is afgehaan; ons hier over niet breeder behoeven uittelaaten, maar alleen aanmerken, dat men welhaast, in het gedrag der Friezen , bij den dood van Willem Lodewijk, en in dat der andere Landfchappen, bij het overlijden van Maurits , nieuwe bewijzen zag van de regtmaaiigheid deezes begrips over onze Staatsgeheltenisfe. Terwijl de Schrijvers voor de Vrijheid beweerden , dat de Oppermogenheid der bijzondere Gewesten gefchondeii was in deeze Regtspleegingen, ziet men niet, dat men hun dit beginzel betwist heeft , zelfs niet in de geffreekene Vonnisten , of de veroordeeling der Verantwoording van de Groot. Men liet het berusten bij het ontkennen der toepashnge, of bij het bepaalen der uit. geftrektheid ; bevveerende , dat zaaken , den Godsdienst en het Krijgsweezen betreffende, van de Algemeene Staaten afhingen.

Dit waren de twee hukken, waar over men twistte, tot dat Maurits het gefchil bellegtte, door beide de Partijen te doen zwijgen, de eene verdrukkende, en de andere beroovende. 'Er liep een gerugt, dat hij zich van dit gunstig tijdhip zou bedienen , om het masker afteligten, en zich den tijtel van de Magt, reeds verkreegen, te doen opdraageii. Men gelooft, dat dit huk in bewerking geweest is bij eenige Overheids -Perfoonen van Dordrecht, Haarlem, Atrfter* K 3 dam

Maurits.

Wat Maurits won met deeze omwenteling.

Sluiten