Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 44?

ÉÉNENTWINTIGSTE BOEK.

Van den dood van Willem Lodewijk, Stadhouder van Friesland , tot den dood van Maurits.

Zesde Tijdperk.

Maurits wordt Stadhouder van Groningen , de

Ommelanden en Drente. • Zaaken van Botie-

men, de Palts en het Keizerrijk. De Remonftranten vervolgd. . *t Eindigen des Be-

ftands.

JQ)n menigte der Stadhouderen was, onder anderen, een beletzel, dat Maurits de Oppermagt niet vastheide van zijne Opvolgers, door zich den tijtel te laaten opdraagen van de magt, welke hij daadlijk beaat. De Stadhouders van Friesland, Groningen, de Ommelanden en Drente hadden een bepaald gezag. Kon Maurits zich Souverain noemen, «terwijl twee of drie Gewesten, Drente vooreen Gewest gerekend , de gedaante en regten van Gemeenebesten behielden ? Men wil ook , dat Willem Lodewijk , ziende, dat de verandering in de andere Landfchappen gemaklijker toeging, dan hij gedagt hadt, ze ook wilde doordrijven ia de Gewesten, waar hij het K £ Stad-

Dood van

Willem Lodewijk,Stadhouder van Friesland enz;

1620.

Sluiten