Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 455

ünrijkfche Nederlanden in beweeging geraakte, ftondt Koning Jacobus eemgeuEngelfchen Heeren toe, eenig Volk te werven, en 't zelve, onder Horatio Vere , herwaarts te zenden. Dan , eer deeze geringe verfterking van vierentwintighonderd man zich met het Leger der Staaten verèènigde, hadt de Marquis de Spinola, na Diets, in het Graaflchap Afar. fau, genomen en geplunderd te hebben, zich van het groothe gedeelte van de Palts meefter gemaakt. Tot volmeeting van de maat des rampfpoeds , verftondt men, bijkans ten dien zelfden tijde , dat de Ongelukkige Fredeeik, den grooten en beüisfenden flag bij Praag verlooren hebbende, tellens van zijn Throon en Erflanden beroofd was (*).

Maurits was, met zijne bijhebbende Krijgsbende, na Wezel getrokken; doch hadt tegen ovei zich een Spaansch Leger, onder 't bevel vanVExasco: zij hielden elkander op den tuil , en gingen te werk als in den Oorlog over de Kleeffche Opvolging, om het Beftand niet te breeken. Het was eene maand naa de vermeeftering van de Palts. dat hij drie- of vierduizend man daar henen zondt. en , onder deezen , de Engelfche Hulpbenden Schoon Frederik Hendrik aan 't hoofd deezes Le gers ftondt, rees 'er misverftand onder de Bevelheb bers , en kon 't zelve , door de Duitfche Forfte;, niet onderfteund wordende, niets uitvoeren. On

dei

(*) Carleton, III.p.320.225.338.251.264.348.362 368. Rapin , Liv. XVIII. p. i3+.

MauMtk l

Sluiten