Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AS6 GESCHIEDENIS

Maübjts.

De Remonftrantenvervolgd,

den naderenden Winter , riepen de Staaten hunne Ruiterij te rugge , en de rest des Legers betrok de Winterlegeringen in Manheim, Heidelberg en Frankendaal, Piaatzen , nog bewaard gebleeven uit de hand des Overwinnaars. Niets van aangelegenheid werd in dezen Veldtocht uitgevoerd , dan dat Maurits, op het Eilandje Romperwaard, tusfchen Bon en Keulen, eene Schans opwierp, naar de vierkante gedaante Paapenmuts genaamd, (trekkende, om Spinola den aïtocht langs den Rhijn na Rees te beletten. De Staaten zouden den vlugtenden Koning Ruiters te gemoete , die hem, nevens zijne Egtgenoote en Kinderen, in den Haage bragten (*).

Dus haken zich de Veièénigde Gewesten, daar zij op 't punt honden om den Krijg met Spanje weder aanrevangen, in eenen Oorlog, van welken zij niets goeds konden verhoopen, en helden zich inde waagfchaal, om belangen, die alleen in Monarchyen iets betekenen. Grooie kosten beliep deeze hulpverleening. De aankleevers van het oude Staatsftelzel beklaagden dit verlies (f). In ftede van den Staat

te verfterken door voorzigtige en gemaatigde maatregelen , hieldt men niet af van de Remonftranten te vervolgen, en het Land van Ingezetenen te ontblooten, om de Partij uitterooijen. Ondarlö de belofte, gelijkhaande met een Vrijgeleide, gedaan aan de Remon-

(*) Refol. Holt. 1620. bl. 154. Van den Sande, VI. B. bi. 86. (t) Carlet. III. p. 395.

Sluiten