Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN» 450

gen. Veelen werden , op verfcheide Plaatzen, door de Godsdienst - oefening ftoorende Soldaaten doorfchooten en gedood : dit noemde Carleton het kwaad bloed aftappen. En, daar de Franfche Knegten zich op dat llag van Krijgstochten niet meeherlijk gedroegen, nam men toevlugt tot de Engelfche Schotten , die ze volijveriger uitvoerden (*"). —— Verfcheide Schouten in Steden en ten Platten Lande , die of Remonftr antsch waren , of geagt werden te veel oogluikens te gebruiken, werden afgezet (t>

Het Lid der Ridderfchap befloot, bij meerderheid } van hemmen, de Heeren van Veenhuizen en van ^ der Myle, Schoonzoonen van Oldenbarneveld, v niet meer onder de Edelen van Holland te befchrij- p ven. Ce laatstgemelde werd zelfs op Goereede ge- " bannen. Hij hadt zich met roem gekweeten, a zijne E Gezantfchappen na Frankrijk en Venetië, en, bo- ^ veniil, door een brandenden ijver te betoonen voor de Vrijheid, het handhaaven van de Wetten des Lands, en het bevoreieren der éénsgezindheiel. Eenige Brieven, door htm uit Frankrijk gefchreeven, waar in hij zich vrij uitliet over de zaaken des Vaderlands, en den Prins,dienden ten voorwendzel zijner ongenade en verbanninge ; d^ch de waare reden moest gezogt worden in de vrees , welke men hadt voor zijnen moed, en het genomen behuit, om zich

van

(•) Regenb. Hift, der Remonftr. II. D. bl. 188. Carleton, III. p. 41.95.96.146.183. (t) Regenb. Hift, éer Remonftr. II. D. bl. 207.

L a

MAORrr»»

rAN

'eenhui-

en en

an der

Iyle iet meer ider de delen :fchree:n.

Sluiten