Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46o GESCHIEDENIS

Maurits. Louisa

de Co-

l1gny

ünaadiijk gehoond,

van de overblijfzels der Vrijheid te ontdaan (*). De twee Zoonen van Oldenbarneveld , de één Luitenant - Houtvester , en de ander Bevelhebber over Bergen op Zoom, werden, vervolgens , hunne Waardigheden ontnomen (f).

Louisa de Coligny, fchoon Weduwe van Oranje, en bij de Hoofden der Contra-Remonftranten altoos gehouden voor eene Godvrugtige , beleefde en minzaame Vorftinne, kon zich den hoon desgemeenen Volks niet onttrekken. Zij bezat te veel grootheids van Ziel, om de Remonftranten te verlaaten , zo lang zij geen andere misdaad hadden, dan dat zij de onderliggende Partij waren. Haar Vader, haare twee Egtgenooten, en Oldenbarneveld , dien zij den Vader des Huizen van Nas/au noemde , vier üacbtöffers , als voor haare oogen omgebragt, konden haar niet beweegen, om afftand te doen van eene Partij, die gemaatigdheid en verdraagzaamheid leeraarde. Op zekeren dag, door Delft rijdende , werd zij met flijk geworpen, en voor eene Arminiaanfche Hoer gefcholden. Zij fleet , naa zo veel leeds gezien te hebben, een kwijnend leeven. Alles maakte haar verlegen. Haare vrees liep zelfs zo verre dat zij, in Frankrijk ziek te bedde liggende , zich verbeeldde , dat Frederik Hendrik , haar eenige

Zoon,

(♦) Refol. Holl. 1619. bl. 24o.s43-244<39°- Brandt, IV. D. bl. 157.

(t) Refol. Holl. 1619. bl.246. en 1620. bl. 120. Era?>dt, IV. D. bl. 291.

Sluiten