Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 461

Zoon , na de Palts met het Leger gezonden was, om hem, die, voorheen, wegens de zaak der Re* tnonftranten, zich in gevaar bevonden hadt , op de vleescbbank te brengen. Zij ftierf , den negenden van Wijnmaand des jaars MDCXX, te Fontainé* bleau. Haar Lijk, na Holland gevoerd, is bij dat van haaren Man, Willem den I, te Delft, bijgezet (*).

De leevensgevaaren, de gevangenisfen , de geldboeten , de uitbanningen , waar aan de Remonfiranten zich dagelijks vonden blootgeheld , dreeven die ongelukkigen bijkans tot het wanhoopig befluit, om het Vaderland te verlaaten. Gustavus Adolphus, Koning van Zweeden, en Frederik j Hertog van Holftein , bedienden zich van de misnoegen en haat verwekkende Staatkunde, welke men in de Verèènigde Gewesten volgde, en noodigden die Verdrukten, om zich in hunne Staaten nedertezetten. De eerfte lokte'er eenigen in zijne nieuwe Stad Gottenburg, en de tweede fchonk hun vrijheid, om eene Stad onder zijn gebied te bouwen, en daar vrije Godsdienstoefening , als ook de beftelling der Regeeringe ta hebben. Dit gaf gelegenheid tot den aanleg van Fredcrikftad- aan denEiderftroom. Doch, 't zij de verkleefdheid aan 't Geboorteland , 't zij de hrijdigheid der Holfieinfche en Nederlandfche Zeden dit veroorzaakte , de toevloed was zo groot niet, als

men

(*) Bautart Mem, XII, B. bl. 69, Brandt, IV.D. bl. 394 3;o.

L *

Maurits.

Uittogtea der Remon*

(Iranteti,

Sluiten