Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tfo GESCHIEDENIS

Maurits.

Handel ir Brabana met de Rtmonflranten.

in ftede van Geld te befteeden tot den Krijg in Bohemen en de Palts, 't zelve hadt behooten te befpaaren tot verdeediging van den Staat. De werkloosheid van Maurits, in 't gezigt van den voorfpoed der Spaanfche Wapenen, fcheen een liegt voortekenHij verlangde alleen , zo duidde men zijn bedrijf, om een nieuw Beftand te fluiten , deels om zijne Duitfche Staaten te bewaaren ; deels om zijn reeds behaalden Krijgsroem niet in de waagfchaal te ftel-

len tegen een Veldheer, als Spinola (*). De

Spanjaarden en de Ingezetenen der Ooftenrijkfche Nederlanden vielen de Onderdaanen van den Staat dikwijls op Zee aan, en bragten hun groote fchaade toe: hier van werd fcMvergoeding verzogt , doch niets behoten (f)-

De Aardshertogen hadden', in 't voorleden jaar, de Remonftranten, die zich in Braband ophielden, aan de Spaanfche zijde poogen overtehaalen doorPiEter Pekkius , Kanfelier van Braband , Uitenecsaard te verftaan geevende, dat men niet ongeneegen was, om , in de Plaatzen , welken men op de Staaten zou veroveren , den Remonftranten vrijheid van Godsdienst toeteftaan, en huis zelfs in dc Regeering te hellen: hoewel omtrent dit laatfte nog niets befloten was. Spinola , de Spaanfche Gezant , en

de

(*) Carleton, III. p. 278. 280. 392. Capelle Cedenkf, ï. bl. 14.17. (t) Van den Sande , VI. bl. 87. Baudart Mem. IX.

bl. 6. 7. 95-

Sluiten